Pomagamo živeti bolje

Intervju s pisatelji knjige: Notranje bogastvo otrok

Intervju z avtorji in ilustratorko knjige Notranje bogastvo otrok

Kakšen je bil navdiz za začetek pisanja in kakšno je sporočilo knjige?

O čem govori knjiga, komu je namenjena, kakšna darila pridobite ob nakupu, kdo jo je ustvaril in zakaj? Vse to in še več boste izvedeli v pozitivnem intervjuju z ustvarjalci knjige ‘Notranje bogastvo otrok’.

Vprašanje: Kaj je bil vaš navdih za pisanje knjige ‘Notranje bogastvo otrok’? Kaj vas je motiviralo za osredotočanje na temo notranjega bogastva otrok?

Težko je reči, kaj natančno je bil navdih za pisanje knjige ‘Notranje bogastvo otrok’, ker se je skozi leta nabralo več dogodkov, ki so botrovali ter odločitvi. Kot docentka kot starš, sem opazovala, kako otroci, mladostniki in tudi starejši postopoma izgubljajo vrednote, ki izhajajo iz notranjega bogastva posameznika oziroma posameznice, in ker sem pri svojem otroku zavestno vzpodbujala te vrednote, se mi je zdelo, da bi bilo potrebno na le-te opozoriti tudi ostale otroke. Ker so otroci naše najpomembnejše bogastvo in naša prihodnost, je potrebno v njihovi fazi rasti in razvoja, ki nista zgolj fizična, ampak tudi čustvena in duhovna, vzpodbujati razvoj pozitivnih vrednot, ki bogatijo njihovo notranje bogastvo in s tem postavljajo temelj za otrokovo celostno blagostanje, in ravno temu sta zloženka in knjiga namenjeni.

”Ker so otroci naše najpomembnejše bogastvo in naša prihodnost, je potrebno v njihovi fazi razvoja postaviti temelje za njihovo celostno blagostanje.”

Notranje bogastvo otrok je ključno za njihovo sposobnost soočanja z izzivi, ki jih prinaša hitro spreminjajoči se svet, a žal sodobni vzgojni in izobraževalni sistemi prepogosto prezrejo te vidike otrokovega razvoja, zato ocenjujem, da bo tudi v prihodnje temu segmentu nameniti precej več pozornosti. Raziskave namreč kažejo, da otroci, ki imajo močno notranje bogastvo, ne le da se bolje spopadajo s težavami, ampak hkrati razvijejo tudi večno strast do učenja in so bolj prilagodljivi.

Raziskave kažejo, da močno notranje bogastvo otrokom pomaga pri spopadanju s težavami, učenju in prilagodljivosti.”

To je še posebej pomembno v času, ko digitalizacija, umetna inteligenca in socialni mediji prinašajo nove (nekatere še nepoznane) vrste izzivov na mlade. Vizija prihodnosti skozi najine oči je, da vsi skupaj živimo v svetu, kjer ima vsak otrok možnost razvijati svoje notranje bogastvo, da lahko svobodno živi uravnoteženo in izpolnjeno življenje, in upam, da bo ta knjiga prispevala k doseganju te vizije. Hkrati lahko še dodam, da smo v procesu nastanka te knjige ugotovili, da obstaja pomanjkanje ustrezne literature za prve bralce in disleksike, zato smo knjigo v sodelovanju s pedagoškimi strokovnjaki pripravili tako, da ustreza omenjeni ciljni skupini, zato srčno upamo, da bo omenjeno ciljno skupino tudi uspešno naslovila in jih popeljala v radosti branja in pridobivanja znanja ter pravih vrednot.

Vizija prihodnosti skozi najine oči je, da vsi skupaj živimo v svetu, kjer ima vsak otrok možnost razvijati svoje notranje bogastvo.”

Intervju s pisatelji Notranje bogastvo otrok blog 1

Katere vrednote otroci pridobijo z branjem knjige?

Vprašanje: Knjiga poudarja pomembnost pozitivnih vrednot, kot so sreča, svoboda, skrb zase, ljubezen in hvaležnost. Na kakšen način vaša besedila o teh temah pozitivno vplivajo na razvoj otrok?

Pesmice in pravljice v knjigi ‘Notranje bogastvo otrok’ so zasnovane tako, da ne le osvetlijo pomen pozitivnih vrednot, kot so sreča, svoboda, ljubezen in hvaležnost, ampak skozi hudomušen praktičen način pokažejo, kako lahko otroci te vrednote vključijo v svoj vsakdan. Ker otroci te vrednote najbolje usvojijo skozi zgled, interakcijo in lastno izkušnjo, smo v zloženki v pomoč odraslim in otrokom pozeli, kaj pomenijo posamezne vrednote, ki smo jih vtikali v samo besedilo.

”V pomoč odraslim in otrokom smo izdelali tudi zloženko, ki pojasnjuje kaj pomenijo posamezne vrednote v besedilu knjige.”

Sreča je več kot le trenutni občutek veselja; je globoko zasidrano stanje, ki se razvija skozi občutek povezanosti in izpolnitve. Skozi besedila poskušamo odraslim, ki vzgajajo in skrbijo za otroke, pomagati pri ustvarjanju okolja, kjer lahko otroci doživljajo radost v preprostih stvareh in odnosih, ki jih gojijo. 

Svoboda bi morala biti temeljna pravica vsakega otroka, zato knjiga otroke uči, kako ceniti svojo svobodo in hkrati spoštovati svobodo drugih.

Skrb zase in za druge sta ključni komponenti za razvoj zdrave samopodobe in samozavesti otrok, saj so otroci, ki se naučijo skrbeti zase in za druge, bolje pripravljeni na ljubezen, srečnejši in napolnjeni s pozitivno energijo.

”Skrb zase in druge sta ključni komponenti za razvoj zdrave samopodobe in samozavesti otrok.”

Ljubezen je tista oblika moči, ki lahko otroka usmeri k empatiji, sočutju in k ustvarjanju globokih, trajnostnih vez. Knjiga si želi sbodbuditi družine in skupnosti k ustvarjanju prostora, kjer je ljubezen izražena in medsebojno deljena.

In končno, hvaležnost je ena izmed najbolj ključnih vrednot, ki jo lahko otrok razvije, saj nas uči ceniti to, kar imamo, in gradi pozitiven odnos do življenja in ljudi okrog nas. 

Ko se otroci razvijajo in živijo te vrednote, presežejo zgolj pozitiven vpliv na svoj osebni razvoj, ampak dodajajo tudi pozitiven prispevek v svojih skupnostih in širšo družbo.

Kako lahko odrasli pomagamo otrokom pri ustvarjanju pozitivnih vrednot?

Vprašanje: Knjiga poudarja vlogo odraslih, vključno s starši, skrbniki, učitelji in drugimi, pri oblikovanju pozitivnih vrednot pri mlajših generacijah. Kako lahko odrasli učinkovito prenesejo vrednote iz knjige na mlajšo generacijo?

Kako v hitrem svetu otrokom podariti vero v prihodnost?

Vprašanje: V današnjem hitrem svetu se otroci pogosto soočajo z različnimi izzivi. Kako lahko vaša knjiga pomaga otrokom pri premagovanju teh izzivov in pri iskanju notranjega miru in vere v prihodnost?

Mali vpogled v vsebino in njena sporočila

Vprašanje: Knjiga vsebuje zbirko pesmic in sporočil. Ali lahko delite nekaj vaših najljubših in razložite, zakaj so vam tako blizu?

Glavno sporočilo knjige

Vprašanje: Kakšno sporočilo želite, da odnesejo bralci knjige ‘Notranje bogastvo otrok’ in kako lahko starši in vzgojitelji vključijo nauke iz knjige v vsakdanje življenje otrok?

Kako je strokovno znanje vpleteno v vsebino knjige?

Vprašanje: Doc. dr. Maja Pucelj, imate akademsko ozadje na področju človekovih pravic in temu podobnih tematik. Kako se vaše strokovno znanje na teh področjih povezuje s temami, ki jih raziskujete v knjigi, še posebej s tistimi vrednotami, ki jih želite posredovati otrokom?

Moje akademsko ozadje mi je omogočilo poglobljen uvid v človekove pravice in pomembnost spoštovanja ter ukoreninjenja omenjenih pravic v posameznika ali posameznico v čim bolj zgodnji dobi življenja le-tega. Enakopravnost, svoboda in pravičnost so vrednote, ki jih varujejo tako mednarodni kot nacionalni pravni viri, a le-ti velikokrat zaradi umanjkanja notranjega bogastva posameznika oziroma posameznice, že nekaj časa izgubljajo na svojem pomenu. 

Znanja in razumevanja človekovih pravic so temeljito prepletena s temami, ki jih raziskujem v knjigi ‘Notranje bogastvo otrok’.

S knjigo želimo pokazati, da pravice in vrednote še vedno obstajajo in se lahko razvijajo v pozitivnem, podpornem okolju, in tako pozitivno vplivajo na otrokovo vsakdanje življenje. Pravice, ki so univerzalne in temeljne za vse ljudi, ne glede na njihovo starost, so v globalnem svetu velikokrat kršene, zato je pomembno, da otroci, kot nosilci teh vrednot in prihodnji graditelj družbe, zgodaj osvojijo te vrednote (kot so sreča, svoboda, ljubezen, skrb zase in hvaležnost), z namenom, da bodo te vrednote čim prej postale del njihove osebnosti ter bodo na takšen način opremljeni z znanjem in vrednotami, ki jim bodo pomagale graditi pravičnejši in bolj odgovoren svet.

”Pomembno je, da otroci, kot nosilci vrednot in prihodnji gratitelj družbe, zgodaj osvojijo pozitivne vrednote.”

Kaj o knjigi pravi prvošolec in avtor knjige?

Vprašanje: Žan Pucelj Šterk, kot prvošolec ste prispevali k pisanju knjige. Nam lahko poveste več o svojih izkušnjah in kakšno sporočilo želite posredovati drugim otrokom?

Zavedam se, da je pomembno biti prijazen in dober do drugih, da se ne norčuješ iz njih, da imaš vse ljudi rad in ne govoriš za njihovim hrbtom ali jih kakorkoli drugače žališ, da si hvaležen za to, da živiš v miru in za vse, kar dobiš in da si zadovoljen s tem, kar imaš. To želim podati drugim otrokom ter jih opozoriti na to, kako je to pomembno.

Med ustvarjanjem knjigice sem se zabaval in upam, da bova z mamico lahko ustvarila še mnogo knjig.

Kako so ustvarjene barvite ilustracije v knjigi?

Vprašanje: Anja Jesenovec, vaše ilustracije igrajo ključno vlogo pri prenosu sporočila knjige. Ali lahko delite svoj ustvarjalni proces in kako ste vizualno oživili koncepte in sporočila v knjigi?

Zaradi svoje izjemne senzitivnosti, se tudi ustvarjalnega procesa lotim preko različnih faz, če se tako izrazim. Besedilo rada pristno začutim, zato sem vsako pesem in tudi pravljici v miru večkrat prebrala. Kot intuitivni ustvarjalki se mi velikokrat zgodi, da že v mislih ugledam podobe kreacije, včasih celo končno sliko. Takrat je najboljše, da idejo čim prej prelijem na papir, saj mi na nek način ”ne da miru” in se želi čim hitreje izraziti. Tako je bilo tudi pri nekaterih od pesmic, kjer je ideja kar poskočila že ob prvem branju, zato sem se še v istem trenutku lotila vsaj skiciranja.

”Besedilo rada pristno začutim, zato sem vsako pesem in tudi pravljici večkrat prebrala.”

Grobi skici je po navadi sledilo ekspresnih nekaj ur do nekaj dni dela, odvisno od tega, koliko motivov je bilo za naslikati in kako kompleksni so bili. Pri ilustriranju živali in ljudi je, vsaj pri meni, potrebna tudi opora na referenčne slike, kar se tiče proporcev, ki jih med skiciranjem opazujem in prilagajam svoji viziji, vse ostalo pa na nek način prepustim intuitivnemu ustvarjalnemu navdihu. Na tak način, začetna vnema oziroma dobesedni naval ustvarjalnosti traja vsaj dokler ne začutim, da sem bistvo že prelila na papir in se zatem postopoma lotim še podrobnosti.

”Veliko prepustim intuitivnemu ustvarjalnemu navdihu.”

S čisto praktičnega vidika, je to precej tehnična faza, največ pa se seveda dogaja navznoter. Med samim prebiranjem raznolikega besedila, se ti kot ustvarjalcu poraja tudi vprašanje, na kakšen način vzpostaviti oziroma obdržati rdečo nit ilustracij, ko pa je vsaka pesem sebi svoja in se v vsaki pojavlja drugačna tema in drugi motivi.

Glede na to, da je celotna zbirka pesmic in pravljic fokusirana tako na zunanje dražljaje, dogodivščine, kot tudi notranje doživljanje čustev in vrednot, sem želela občutke, ki sem jih sama doživljala ob branju, na nek način vtisniti v samo ilustracijo, predvsem preko motivov narave in živali. 

Želja je bila, da bralce tudi preko vizualnega stika popeljem npr. v spokojno dolino sanj, v čudovito jutranjo zarjo s petelinom, v topel in varen objem očeta medveda in v pisano hvaležnost tudi za vse deževne dni, ki jih kot blagoslov občutijo tudi nekatere živali. Ob tem se rada igram z različnimi odtenki barv, z intenzivnejšimi kontrasti, kjer čutim, da je to potrebno in pa predvsem s prepletanjem realizma s kančkom fantazije in čarobnosti.

Moja želja pri tem projektu je bila na nek način približati ilustracije tako otrokom, kot tudi odraslim in njihovim notranjim otrokom.

Narava, živali, družina, čustveno doživljanje sveta in naših zdravih ali nezdravih odnosov v njem so skupna točka vseh nas. Zato si želim, da bi si vsi mi znali vzeti več časa zase in ljubeče odnose ter da bi kvalitetno preživljali več časa zunaj, v naravi, stran od hladnih ekranov. Naš svet potrebuje več ljubeče domišljije, ustvarjalnosti pri reševanju problemov in na splošno več razumevanja in strpnosti, tudi do samih sebe. Naj nas narava s svojimi cikli in ustvarjalnostjo navdihuje in povezuje, da bomo zopet zmogli odpreti svoja srca drug drugemu.

Iskreno upam, da bodo vsi, ki jim pride naše delo pod roke, začutili vsaj kanček naše ljubezni ob ustvarjanju te bogato-raznolike, a izjemno poučne knjižice, tako preko simpatičnih besedil, kot tudi preko mojih ilustracij.

Prihodnji načrti in projekti

Vprašanje: Nazadnje, al iimate kakšne prihodnje načrte ali projekte, ki jih želite deliti z bralci?

V okviru kratkoročnih načrtov želimo izvesti tako delavnice kot tudi organizirati serijo interaktivnih spletnih seminarjev, ki bi omogočili širšemu krogu udeležencev, ne samo po Sloveniji, temveč po vsem svetu, da se povežejo in razpravljajo o temah, ki jih zajema knjiga ‘Notranje bogastvo otrok’.

Kar zadeva dolgoročne cilje, si želimo nadgraditi knjigo, kjer bi še bolj poglobili v prenos omenjenih vrednot na bralce. Razvijamo tudi idejo o mednarodnem simpoziju, kjer bi strokovnjaki s področja vzgoje, psihologije in človekovih pravic razpravljali o najboljših praksah za podporo mladih generacij.

Poleg tega si bom prizadevala tudi za sodelovanje z drugimi avtorji, akademiki in družbeno kritičnimi misleci z željo skupnega dela, ki bi rezultiral v temu, da bi mlade opolnomočili, da postanejo bolj odgovorni, sočutni in uspešni člani družbe, s čimer bi vzpodbudili trajne spremembe v načinu, kako družba gleda na otroško dobrobit in izobraževanje.

Related Posts

Dodaj odgovor