<p><span style=”font-size: medium; color: #000000;”>V okviru lastne založbe&nbsp;<span style=”color: #df1f27;”>Cangura.com</span>, ki je&nbsp;pričela s svojim poslanstvom leta 2004, selektivno izbiramo in izdajamo knjige in karte s svetovnega knjižnega trga, ki v življenja na&scaron;ih bralcev prina&scaron;ajo navdih, vzpodbudo in modrost, ki&nbsp; jih navdihujejo ter jim pomagajo &scaron;e trdneje stopati v bolj&scaron;i jutri -&nbsp;<span style=”color: #df1f27;”>ZA bolj&scaron;e življenje</span>.</span><span style=”font-size: 12px;”>&nbsp;</span></p>
<p><span style=”font-size: medium; color: #000000;”>Bralce želimo ozave&scaron;čati o globljem pomenu skupnega in individualnega življenja, jih&nbsp;usmerjati k vi&scaron;jim ciljem,&nbsp;k dobremu počutju in h kakovostnej&scaron;emu življenju.&nbsp;Misli starih modrecev nam v knjigah razkrivajo skrivnosti življenja, ki so že vseskozi z nami, le najti jih moramo v svoji notranjosti.</span></p>
<p><span style=”color: #000000; font-size: medium;”>Knjige in karte, ki jih izdajamo, navdihujejo duha in&nbsp;osvetljujejo dimenzijo človekovega življenja, ki je marsikomu nevidna ali pa se v njej ne znajde najbolje, ter služijo kot vodniki skozi življenje z vi&scaron;jo osebno zavestjo in vi&scaron;jim pravim jazom.&nbsp;Pred izdajo vsake knjige imamo v mislih predvsem na&scaron; skupni preporod, razvoj, želje in potrebe&nbsp;ter se zato dotaknemo tako partnerskih kot medosebnih odnosov, zdravja, duhovnosti in osebne rasti. Knjige in karte bralca usmerjajo k vi&scaron;jim ciljem &ndash; k dobremu počutju in h kakovostnej&scaron;emu življenju.</span></p>
<p><span style=”font-size: medium; color: #000000;”>Knjižni program je natisnjen na reciklažnem papirju. Vsebine knjig so zaradi raznolikosti pristopov, slogov in izhodi&scaron;č vrhunskih avtorjev primerne za &scaron;irok krog bralcev. Glavna usmeritev in cilj na&scaron;e založbe je, da izbrane vsebine dosežejo &scaron;irok krog ljudi in jih navdihujejo, jim pomagajo ter tako prispevajo k pozitivnemu in zdravemu načinu razmi&scaron;ljanja in ravnanja.</span></p>
<p><span style=”font-size: medium; color: #000000;”>Sprejeli smo odgovornost, da bomo s svojim programom, aktivnostmi in načinom delovanja prispevali k bolj&scaron;i prihodnosti, ki vodi k dobremu za vse člove&scaron;tvo in Zemljo.&nbsp;Tudi na&scaron; za&scaron;čitni znak – kenguru &nbsp;- je izredno povezan z Zemljo ter nas uči povezave z njo skozi hvaležnost za vse njene darove, vključno z velikodu&scaron;nostjo, da lahko preživljamo svoja življenja na njej.</span></p>
<p><span style=”font-size: medium; color: #000000;”>S simbolom kenguruja lahko ocenimo, na kak&scaron;nih temeljih pravzaprav stojijo na&scaron;a prepričanja in dejanja. Če se nam na poti pojavljajo stvari, ki nam preprečujejo udejanjiti sanje in želje, lahko s prispodobo kenguruja preskočimo vse te ovire. Kenguru nas uči, kako uravnotežiti kreativne energije za dokončanje nalog in nam pri tem podarja moč, zanos in energijo. Prihod kenguruja v življenje zaznamuje prihajajoče spremembe in dogodiv&scaron;čine. Z njegovo pomočjo se lahko vsi skupaj podamo varno na pot v neznano in vedno samo naprej, tako kot kenguruji.</span></p>
<p><span style=”font-size: medium;”><span style=”color: #000000;”>Polep&scaron;ajte dan sebi ali komu drugemu z dobrimi knjigami in navdihujočimi kartami!&nbsp;&nbsp;</span></span></p>
<p><strong><span style=”font-size: medium; color: #000000;”>Želimo vam prijetne trenutke ob branju na&scaron;ih knjig, ki vam pomagajo <span style=”color: #e50d04;”>živeti bolje</span>.</span></strong></p>
<p><span style=”font-size: medium; color: #000000;”>Va&scaron;a založba Cangura.com&nbsp;</span></p>
<table border=”0″>
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style=”font-size: medium; color: #000000;”>V okviru lastne založbe&nbsp;<span style=”color: #df1f27;”>cangura.si</span>, ki je&nbsp;pričela s svojim poslanstvom leta 2004, selektivno izbiramo in izdajamo knjige in karte s svetovnega knjižnega trga, ki v življenja na&scaron;ih bralcev prina&scaron;ajo navdih, vzpodbudo in modrost, ki&nbsp; jih navdihujejo ter jim pomagajo &scaron;e trdneje stopati v bolj&scaron;i jutri -&nbsp;<span style=”color: #df1f27;”>ZA bolj&scaron;e življenje</span>.</span><span style=”font-size: 12px;”>&nbsp;</span></p>
<p><span style=”font-size: medium; color: #000000;”>Bralce želimo ozave&scaron;čati o globljem pomenu skupnega in individualnega življenja, jih&nbsp;usmerjati k vi&scaron;jim ciljem,&nbsp;k dobremu počutju in h kakovostnej&scaron;emu življenju.&nbsp;Misli starih modrecev nam v knjigah razkrivajo skrivnosti življenja, ki so že vseskozi z nami, le najti jih moramo v svoji notranjosti.</span></p>
<p><span style=”color: #000000; font-size: medium;”>Knjige in karte, ki jih izdajamo, navdihujejo duha in&nbsp;osvetljujejo dimenzijo človekovega življenja, ki je marsikomu nevidna ali pa se v njej ne znajde najbolje, ter služijo kot vodniki skozi življenje z vi&scaron;jo osebno zavestjo in vi&scaron;jim pravim jazom.&nbsp;Pred izdajo vsake knjige imamo v mislih predvsem na&scaron; skupni preporod, razvoj, želje in potrebe&nbsp;ter se zato dotaknemo tako partnerskih kot medosebnih odnosov, zdravja, duhovnosti in osebne rasti. Knjige in karte bralca usmerjajo k vi&scaron;jim ciljem &ndash; k dobremu počutju in h kakovostnej&scaron;emu življenju.</span></p>
<p><span style=”font-size: medium; color: #000000;”>Knjižni program je natisnjen na reciklažnem papirju. Vsebine knjig so zaradi raznolikosti pristopov, slogov in izhodi&scaron;č vrhunskih avtorjev primerne za &scaron;irok krog bralcev. Glavna usmeritev in cilj na&scaron;e založbe je, da izbrane vsebine dosežejo &scaron;irok krog ljudi in jih navdihujejo, jim pomagajo ter tako prispevajo k pozitivnemu in zdravemu načinu razmi&scaron;ljanja in ravnanja.</span></p>
<p><span style=”font-size: medium; color: #000000;”>Sprejeli smo odgovornost, da bomo s svojim programom, aktivnostmi in načinom delovanja prispevali k bolj&scaron;i prihodnosti, ki vodi k dobremu za vse člove&scaron;tvo in Zemljo.&nbsp;Tudi na&scaron; za&scaron;čitni znak – kenguru &nbsp;- je izredno povezan z Zemljo ter nas uči povezave z njo skozi hvaležnost za vse njene darove, vključno z velikodu&scaron;nostjo, da lahko preživljamo svoja življenja na njej.</span></p>
<p><span style=”font-size: medium; color: #000000;”>S simbolom kenguruja lahko ocenimo, na kak&scaron;nih temeljih pravzaprav stojijo na&scaron;a prepričanja in dejanja. Če se nam na poti pojavljajo stvari, ki nam preprečujejo udejanjiti sanje in želje, lahko s prispodobo kenguruja preskočimo vse te ovire. Kenguru nas uči, kako uravnotežiti kreativne energije za dokončanje nalog in nam pri tem podarja moč, zanos in energijo. Prihod kenguruja v življenje zaznamuje prihajajoče spremembe in dogodiv&scaron;čine. Z njegovo pomočjo se lahko vsi skupaj podamo varno na pot v neznano in vedno samo naprej, tako kot kenguruji.</span></p>
<p><span style=”font-size: medium;”><span style=”color: #000000;”>Polep&scaron;ajte dan sebi ali komu drugemu z dobrimi knjigami in navdihujočimi kartami!&nbsp;&nbsp;</span></span></p>
<p><strong><span style=”font-size: medium; color: #000000;”>Želimo vam prijetne trenutke ob branju na&scaron;ih knjig, ki vam pomagajo <span style=”color: #e50d04;”>živeti bolje</span>.</span></strong></p>
<p><span style=”font-size: medium; color: #000000;”>Va&scaron;a založba cangura.si&nbsp;</span></p>
<table border=”0″>
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>