Tahione je prvič predstavil fizik Arnold Sommerfeld leta 1968, ime pa jim je dal Gerald Feinberg. Ime izhaja iz grške besede tachus, kar pomeni hiter. Postopek tahionizacije je že pred letom 1990 iznašel in razvil prof. dr. David Wagner iz univerze UISCA (University of Integrated Sciences California) v Kaliforniji.


Na voljo so štirje izdelki, obogateni s tahioni:

{{widget type=”Magento\\Catalog\\Block\\Product\\Widget\\Link” template=”product/widget/product_large.phtml” id_path=”product/19115″}}{{widget type=”Magento\\Catalog\\Block\\Product\\Widget\\Link” template=”product/widget/product_large.phtml” id_path=”product/19116″}}{{widget type=”Magento\\Catalog\\Block\\Product\\Widget\\Link” template=”product/widget/product_large.phtml” id_path=”product/19117″}}{{widget type=”Magento\\Catalog\\Block\\Product\\Widget\\Link” template=”product/widget/product_large.phtml” id_path=”product/19118″}}

O posameznem izdelku in njegovem učinkovanju si lahko preberete s klikom na želeni izdelek.