• AVTORSKO DELO – delo enega ali več znanih avtorjev; iz avtorstva izhajajo avtorske pravice, ki so lahko pravno zaščitene
  • COPYRIGHT – avtorskopravna zaščita del, ki imajo znak ©, letnico izida in ime nosilca avtorskih pravic, od leta 1952 predvsem  Universal Copyright Convention (UCC), ki jo uveljavlja Unesco
  • ČRNA UMETNOST – dvopomensko  poimenovanje tiskarstva iz Guttenbergovega časa. Zaradi črne tiskarske barve in ker je tisk veljal za skrivnostno veščino
  • EAN (koda) – kratica za European Article Numbering, identifikacijska številka izdelka, natisnjena na zadnji strani platnic oz. ščitnega ovitka ali embalaže
  • IMPRESUM – osnovni podatki o avtorju, založniku, tiskarju, kraju in letu izida, včasih tudi nakladi, dovoljenju za natis itd., običajno natisnjeni na hrbtni strani prvega lista
  • MONOGRAFIJA – znanstvena razprava ali likovna publikacija o enem samem predmetu: osebi, skupini ali pojavu
  • OMEJENA NAKLADA – iz posebnih (ljubiteljskih, zbirateljskih) razlogov natisnjeno točno določeno število izvodov
  • PREDNAROČILO – naročilo knjige pred njenim izidom
  • RECENZIJA – nepristranska, kritična presoja avtorskega dela, zlasti rokopisa oz. nove knjige
  • REMITENDA – neprodane knjige, revije in časniki, ki jih prodajalec po dogovoru vrne založniku oz. izdajatelju