Članek o priročniku Gama zdravljenje iz revije Aura:

KAKO »VELIKI« HOČETE POSTATI? 

 

Želite postati res učinkoviti? Ustvarjalni? Najboljši? Poleg tega pa še ljubeči? In ljubljeni …? 

Tehnika gama je morda eno najučinkovitejših orodij, da si pridobite vse tisto, »o čemer si niste upali niti sanjati« … Pripomore k hitri osebnostni rasti, razširitvi zavedanja ter je pripomoček za »reprogramiranje« in »posodobitev« sistemov naših verjetij. Chris Walton, londonski psiholog in inštruktor, ki jo je zasnoval, pravi, da lahko z njeno pomočjo odpravimo omejujoča podzavestna prepričanja, dolgoletne strahove, dvome, skrbi in čustveni stres v nekaj sekundah. Tehnika predstavlja resničen in znanstveno potrjen proces terpripomore, da si lahko učinkoviteje začrtamo svojo prihodnjo življenjsko pot in razširimo predstave o sebi. 

Se zavedamo, da smo »programirani«??? Naše življenje je odsev (navadno) podzavestnih verjetij in prepričanj, ki jih v sebi gojimo že od spočetja. Radi bi se odzivali tako, da bi koristili sebi in drugim, vendar nam to pogosto ne uspeva … Hočemo biti sočutni, pa nenadoma postanemo jezni. Želimo si ustvarjati, saj imamo toliko dobrih delovnih zamisli, vendar se že naslednje jutro prebudimo zaspani in naveličani odidemo v službo. Med sodelavci skušamo razširjati radost, vendar pa smo namesto tega kot »kup nesreče« … Le zakaj? 

»Zaradi nenehnega pogojevanja, pravzaprav umskega ‘treninga’, ki smo mu bili izpostavljeni v preteklosti, se velikokrat nehote in nevede obnašamo in razmišljamo uničevalno,« razlaga londonski psiholog in inštruktor Chris Walton, ki je zasnoval tehniko gama. S tehniko zmoremo zlahka preseči svoje podzavestne sisteme verjetij in odzivanja ter jih »reprogramirati« in »posodobiti« in tako poseči po radostnem in ustvarjalnem življenju, ki čaka na nas namesto vsakdanje nenehne »bitke z našimi slabimi lastnostmi«. 

 

Spremenimo »program«

»Uravnajte svoje razmišljanje z delovanjem!« pravi moj sogovornik. Pomembne raziskave so namreč pokazale, da s treniranjem naših možganov ustvarjamo t. i.  gama možgansko valovanje. Tako lahko s pomočjo posebnih tehnik spremenimo naša omejena, zastarela prepričanja in čustvene odzive ter naš um in telo »programiramo« tako, da postaneta kar najbolj učinkovita. 

»Prav gama zdravljenje nam omogoča vadbo različnih varnih in učinkovitih tehnik – z njihovo pomočjo lahko ‘znova napišemo’ ali predelamo svojo ‘notranjo umsko opremo’. To storimo preprosto in zlahka: tako da prepričanja, ki nas ovirajo in uničujejo, spremenimo v verjetja, ki nas podpirajo.«

Za razliko od drugih tehnik na področju osebnega razvoja, ki niso prinesle trajnih sprememb (tehnike pozitivnega mišljenja, motivacije, slepega verovanja), pa gama zdravljenje, ki je znanstveno podkrepljeno, prinaša novo razumevanje povezave med umom in telesom ter zagotavlja trajne in globoke spremembe na vseh življenjskih področjih. Prav zato Chris Walton poudarja, kako pomembno je razumevanje moči našega uma: »Pravzaprav je to najpomembnejša stvar, ki jo lahko naredimo zase in za svoj uspeh, bodisi na področju medosebnih razmerij ali v poslovnem življenju ali kjer koli drugje.«

Znanstveniki so na primer ugotovili, da kar sedemdeset odstotkov vseh sprememb v podjetjih spodleti. Vprašali so se, zakaj se to dogaja … Ugotovili so, da je ključ do uspeha v tem, da moramo najprej spremeniti našo »notranjo programsko opremo«, da lahko pozneje ustvarjamo nove misli, čustva in delujemo drugače. Brez prvega koraka, torej spremembe in »posodobitve sistema naših prepričanj«, se vse drugo ne more zgoditi. Gama zdravljenje pripomore, da  s posodabljanjem »sistemov naših prepričanj« in z razširitvijo zavesti, odstranimo dolgoletne in globoko zakoreninjene strahove, dvome in skrbi ter celovito in povsem »re-programiramo« naše bitje in ga pripravimo za bolj izpolnjujoče življenje. 


Neverjetna sprememba v šestdesetih sekundah

Chris Walton živi v Londonu. Najprej je deloval kot psiholog, osebni inštruktor in voditelj delavnic za osebnostni razvoj. »Zelo me zanima področje osebnega nastopa in učinka, tako telesnega, energijskega kot tudi umskega. Telesno in umsko raven skušam pri tem povezovati.«

Gama zdravljenje je po večletnih preskusih končno razvil lansko leto, potem ko je sodeloval pri opravljanju raziskav o merjenju možganskega potenciala glede na uporabo nekaterih tehnik za osebnostno rast. 

Izkazalo se je, da se pri gama zdravljenju v sprednjem delu možganov ustvarja visoka raven gama možganskega delovanja, ki predstavlja zelo posebne možganske valove. To mu  je potrdilo učinkovitost omenjene gama tehnike. Sicer pa je gama zdravljenje začel razvijati že leta 2003, več let je tehniko izpopolnjeval in opravljal poskuse o tem, kako vpliva na možgane … Pri raziskavah je sodeloval tudi z možganskim kirurgom in profesorjem nevrokirurgije, Kazadijem Kalangujem, ki je pregledal podatke o meritvah možganov pri gama zdravljenju, in je tudi potrdil veljavnost tehnike.

»Pri gama zdravljenju skušamo doseči gama stanje možganskega valovanja, to je edinstven vidik programa – potem smo namreč sami sposobni ustvarjati gama možgansko valovanje, ki pripomore k ustvarjanju vrhunskega, tako imenovanega  ‘zvišanega stanje zavesti’ – v tem stanju imamo nadpovprečno osredotočen um in povečano zavedanje, intuicijo. Ko smo zmožni doseči takšno možgansko stanje, moramo začeti vnovično trenirati svoje možgane, da tako lahko sprostimo več svojega možganskega potenciala,« razlaga moj sogovornik, ki trdi, da je gama zdravljenje povsem nova tehnika in nikakor ne izvira iz katere od tradicionalnih vzhodnih duhovnih tehnik: »Ne, ne izvira iz nobene stare vzhodne duhovne tehnike, marveč je zelo znanstvena zahodna tehnika.«

Chris Walton sicer pozna tudi vzhodne tehnike, vadil je meditacijo in zbranost. Ali lahko stanje gama možganskega valovanja dosežemo tudi s pomočjo vzhodne tradicionalne meditacije? 

»Pri raziskavah, ki so jih opravljali v znanstvenem studiu na UniverziWisconsin v Združenih državah Amerike, se je izkazalo, da le tibetanski menihi – ti so imeli za seboj že trideset ali štirideset let meditacijske prakse – dosegajo gama možgansko stanje, drugi člani raziskovalne skupine, ki so meditirali le en teden, pa teh valov niso mogli ustvarjati. Večina ljudi namreč ne more zavedno ustvarjati gama možganskega valovanja, ne v meditaciji ne v normalnem stanju.«

S pomočjo gama tehnike pa lahko ustvarimo gama možganske valove kar v šestdesetih do devetdesetih sekundah, poleg tega ni pomembno, da smo praktiki   dolgoletne meditacije, nasprotno, lahko smo povsem navadni državljani. To je tisto, kar fascinira! Vprašamo pa se lahko, ali ni takšen »hipen preskok« iz navadnega v »zvišano« in razširjeno stanje zavesti, nevaren? »Nikakor, marveč povsem naraven,« pravi moj sogovornik. Ali to ne pomeni, da potemtakem izgubimo povezanost z vsakdanjo resničnostjo? »Seveda ne! Nasprotno, še bolj smo povezani z resničnostjo, bolj se je zavedamo, saj smo nadpovprečno umsko osredotočeni, smo v stanju ‘višjega’ zavedanja.«

Kako tehniko gama izpeljujemo? »Izpeljevanje tehnike vsebuje tri reči: poseben telesni položaj, sproščanje glave, obraza in čeljusti ter čustveni vidik – aktivacijo srčnih občutij (ljubezni, skrbnosti, sprejemanja, prijaznosti in drugih občutij, ki jih imamo takrat, ko je naše srce ‘odprto’). Vse te tri reči ustvarijo gama stanje.« 


»Posodobimo« naša um in telo

Kakšen je bistveni pomen gama tehnike? Kako lahko z njo pomagamo ljudem v vsakdanjem življenju, pri delu, študiju? 

»Tehniko navadno uporabljamo za štiri reči … Prvič: za ‘reprogramiranje’ podzavestnega uma (podzavestni um  predstavlja vse umske vidike, ki se jih ne zavedamo: avtomatske telesne odzive, verjetja, spomine, sodbe, čustvene odzive, navade, vzorce vedenja itn.). Drugič: za to, da takrat, ko je potrebno, postanemo zelo osredotočeni, izjemno zbrani in zavedni, (na primer na sestanku). Tretjič: za reševanje vsakdanjih življenjskih težav – pri reševanju težav najprej poskrbimo, da z gama tehniko dosežemo višje ravni naših možganov, in tako pripomoremo k najboljši rešitvi. Četrtič: za meditacijo, ki nam prinaša počitek in prerod (popolnoma se sprostimo in si dovolimo, da naše telo počiva in se zdravi).«

Tehnike se naučimo na delavnici, potem pa jo vadimo doma. S pridom jo lahko uporabljajo poslovneži ali študentje, z njo si lahko učinkovito pomagamo pri medosebnih razmerjih in težavah z otroki, pri preobremenjenosti z delom itn. »Ko ‘reprogramiramo’ svoj um, se spremenijo naše navade, vedenjski vzorci, odzivanje, itn. – in potem se vse drugo v življenju samo od sebe popolnoma uredi …,« razlaga Chris.  

Izjemno osredotočen um nam namreč pomaga, da se težavnih nalog lotevamo drugače … Kadar se moramo pogovoriti z otroki ali sosedi ali nadrejenimi, nam osredotočeni um omogoča, da se pogovora ne lotevamo v stresnem stanju. Zato se pred takšnim pogovorom s tehniko gama najprej sprostimo in nato osredotočimo svoj um, potem pa nam uspe, da se pogovarjamo tako, da smo prijetni, prijazni, mirni in se vedemo tako, da dosegamo v pogovoru želene rezultate. Gama zdravljenje uporabljamo tudi takrat, kadar bi radi izboljšali katero koli od svojih življenjskih področij – svoje možgane na novo treniramo in dosežemo, da na primer postanemo še boljša oseba.

Zanimivo je, da je pri gama tehniki vedno poudarjen ljubeč in sočuten način  sporazumevanja … »Da, pri tehniki uporabljamo zelo ljubeč in sočuten način,« trdi moj sogovornik.« Zakaj je tako pomembno, da se vedno ljubeče sporazumevamo? »Zakaj je to pomembno?! To je jasno, ali ne …?! To nam olajšuje življenje, zato tudi svet postaja boljši …! To sporazumevanje pripomore, da so reči v življenju bolj vesele in sproščene, da bolj uživamo. Laže se pogovarjamo, vse poteka bolj harmonično.«

Kakšna je najbolj bistvena razlika med pozitivnim mišljenjem in gama zdravljenjem? »Tehnike pozitivnega mišljenja navadno vplivajo le na zavedni um, ki pa ni zelo močan in na nas zelo malo vpliva. Podzavestni um je veliko močnejši od zavednega, zato tudi močno vpliva na naše življenje. Sicer je pozitivno mišljenje zelo pomembno, vendar pa samo po sebi sploh ne vpliva na podzavestno programiranje … Če imamo na primer podzavestne komplekse, naše pozitivno mišljenje ne traja prav dolgo … Gama program pa pripomore, da se naš podzavestni um uravna z našim zavednim ciljem. 

Kadar opravljamo gama tehniko, postanemo bolj skladni in uravnani s ciljem, ki ga želimo doseči. Gama zdravljenje iz podzavesti le v nekaj sekundah za vedno odstrani ‘slabe programe’. To sicer ne pomeni, da iz podzavesti nekaj odvzamemo ter potem ‘naložimo’ vanjo nekaj drugega … Ne, le ‘posodobimo ves podzavestni sistem’, da deluje učinkoviteje in ‘z novimi programi’. Nekako tako, kot če bi posodobili naš računalnik – z gama tehniko namreč ‘posodobimo’ um in telo.«


V nas leži izjemna moč

Tudi moj sogovornik je s pomočjo gama tehnike spremenil svoje mišljenje, življenje in kariero. Napisal je dve knjigi Gamma Healing (Gama zdravljenje) in Peak Performance in 60 seconds (Vrhunska forma v 60 sekundah) in razvil omenjeno gama tehniko.

»V splošnem pa sem postal bolj uravnotežen, zaveden, ‘buden’, ljubeč, sočuten, potrpežljiv, srečen. Dosegel sem višjo raven intuicije, bolj sem sposoben ‘brati’ človekovo energijo.«

Tudi ljudje, ki vadijo omenjeno tehniko – teh je zdaj že na stotine – so z redno prakso povsem »posodobili« svoje življenje. Gama zdravljenje navadno uporabljajo za bistvene življenjske reči: za pridobitev novega dela, izboljšanje medosebnih razmerij itn. 

»Ko spremenijo in ‘posodobijo’ svoj um, v prihodnosti spontano ustvarjajo nove okoliščine, in ne ponavljajo več starih reči. Na delovnem področju si na primer spremenijo verjetja glede nastopanja, zato imajo uspešnejšo kariero. Zdravniki po vadenju tehnike velikokrat zapustijo službo in začnejo odprejo svojo ordinacijo, kjer pri zdravljenju uporabljajo tudi gama tehniko. Možganski kirurg, s katerim sem sodeloval, je k meni pripeljal svoje otroke, da so se bolje pripravili na izpite. Tehnika namreč ni nevarna za otroke, tudi ti jo zlahka uporabljajo.«

Lahko bi rekli, da je gama zdravljenje nekakšna intuitivna ali energijska psihologija, ki postaja vse modernejša. Kaj je pravzaprav intuicija? »Odgovor na to je malce zapleten …,« pravi Chris Walton. »Pri intuiciji vemo, da nekaj vemo, vendar do vedenja ne pridemo po logični poti; navadno nam nekaj ‘pade na pamet’, in to ni plod logičnega, marveč intuitivnega mišljenja.« Ali intuicija resnično deluje? Jo lahko znanstveno dokažemo? »Vsi imamo intuicijo. Ni treba čakati, da nam jo znanost dokaže! Intuicija je naš naravni del.«

Moj londonski sogovornik Slovenijo obiskuje že pet let. Našim bralcem sporoča: »Mislim, da je zelo pomembno, da smo zavedni tega, da je večina reči, ki jih navadno delamo, osnovana na našem podzavestnem ‘programiranju’. Zato velja: Če si želite spremeniti življenje, morate spremeniti svojo podzavest. Seveda morate jesti tudi zdravo hrano, piti zdravo pijačo in veliko čiste vode … Vendar pa je vaš um najmočnejša stvar, ki jo imate, in je povezan z vsem in z vsemi, razprostira se tudi izven vašega telesa. Učenje o tem, kako svoj um lahko uporabljate na najbolj mogočen in močan način, je zato morda najpomembnejše učenje v življenju. Vsi imamo vso moč in uporabimo jo za to, da se naučimo, kako iz uma odstranimo blokade – to je nekaj, kar nam bo omogočilo, da bomo lahko v prihodnje zaživeli zdravo in uravnoteženo življenje. Vsa moč namreč  leži v nas. Le naučiti se moramo, kako po njej posežemo.«


Potovalni priročnik za najpogumnejše

Knjiga angleškega psihologa Chrisa Waltona, Gama zdravljenje (v slovenščini je pravkar izšla v zbirki Neskončnost), je res priročnik za najbolj pogumne popotnike – za vse, ki si želijo od življenja prejeti največ, pravzaprav vse. Za tiste, ki se ne bojijo spoznati neskončnih meja svojega uma in ki hočejo uresničiti svoje življenjske cilje »zdaj in tukaj«, biti resnično ljubljeni, srečni, ustvarjalni in umirjeni. Za ljudi, ki želijo vsakdanje težave reševati učinkovito, modro in sočutno. Res, za to je treba veliko poguma! Kajti tehnika gama, ki je opisana v knjigi, kot pravi tudi avtor, ni za tiste, ki si ne žele nobenih sprememb, ki si ne žele postati »večji«, bolj resnični.

Gama zdravljenje, s katerim se boste seznanili v tej izjemni knjigi, namreč predstavlja pripomoček, ki vpliva na naš um in telo, zato lahko z njegovo pomočjo naredimo življenjske spremembe, ki smo si jih vedno želeli …, čeprav jih seveda nismo nikoli zmogli opraviti … Skušali smo sicer pozitivno razmišljati, vendar pa to ni pripeljalo do kakšnih posebnih sprememb. Po nekaj urah ali dneh pozitivnosti smo spet jezno izbruhnili, postali depresivni in naveličani vsega v najmanj primernem trenutku. 

Zavedne misli namreč zlahka spremenimo … A če bi bile zavedne informacije vse, kar potrebujemo za svoje delovanje, bi morali nenehno občutiti uspeh na vseh življenjskih področjih, ali ne? In življenje bi bilo lahkotno, lepo, prijetno … Ker pa se zdi, da naše življenje brez naše vednosti vodi nek ‘samodejni krmar’, ki nas vedno odvede daleč stran od naših ciljev in hrepenenja, se nam življenje velikokrat spremeni v naporno romanje. To je zaradi podzavestnega programiranja. Podzavestna prepričanja imajo namreč daljnosežne posledice, pozitivne in negativne, na vsak vidik našega življenja, vplivajo na vedenje, razmerja, delovno storilnost, samozavest in celo na raven telesnega zdravja.

Prav zato je nujno, da spoznamo način, s katerim lahko spremenimo svoje podzavestne omejitve in jih preoblikujemo v verjetja, ki bodo podpirala naše življenjske cilje in prizadevanje. Nujno je, da s pomočjo knjige Gama zdravljenje spoznamo, kako zavedni smo. Prav je, da se zavemo, kako lahko naš um vpliva na materijo, še posebno, če si želimo ukrivljati žlice ipd., in kako lahko odklenemo potencial naših možganov. Še pomembneje je, da se seznanimo, kako lahko spremenimo podzavestna prepričanja in se vprašamo: Kdo smo.

Ko boste brali knjigo, boste spoznali, kako neomejeni smo, in da so to znanstveniki že zdavnaj potrdili. In če boste svojo neomejenost hoteli preskusiti, vam ne bo treba potovati med indijanske vrače in piti svete rastline, kot je pred leti storil avtor dela, marveč se boste lahko podali na neznane poti svojega uma kar skozi gama zdravljenje … Vsem najpogumnejšim popotnikom želim srečno pot!

(Chris Walton skupaj z Bruceom Liptonom, celičnim biologom ter priznanim avtorjem)

Učinkovita tehnika – gama zdravljenje –  ki jo je zasnoval in razvil Anglež Chris Walton, je pravzaprav preprosto vedenje o neznanski moči našega podzavestnega uma. Če to moč spoznamo in se je naučimo uporabljati na pravi način, lahko izjemno koristimo sebi, drugim in svetu.

Članek iz Aure, avtor: Elena Danel