Knjižne izdaje založbe Cangura

{{widget type=”Magento\CatalogWidget\Block\Product\ProductsList” template=”Magento_CatalogWidget::product/widget/content/grid.phtml” anchor_text=”” id_path=”” show_pager=”0″ products_count=”72″ condition_option=”category_ids” condition_option_value=”4804″ type_name=”Catalog Products List” conditions_encoded=”^[`1`:^[`aggregator`:`all`,`new_child`:“,`type`:`Magento||CatalogWidget||Model||Rule||Condition||Combine`,`value`:`1`^],`1–1`:^[`operator`:`==`,`type`:`Magento||CatalogWidget||Model||Rule||Condition||Product`,`attribute`:`category_ids`,`value`:`4804`^]^]” sort_order=”name_ascending”}}

V založbi Cangura izdajamo knjige iz področij osebne rasti; poslovnega razvoja; duhovnosti; zdravja, lepote in prehrane ter drugega, kar nam pomaga živeti bolje.

Prinašamo skrbno izbrano literaturo, ki nas razsvetljuje in nadgrajuje, odstira obzorja in nas vzpodbuja k odkrivanju novega. Lotevamo se je celostno – poleg prevoda je pozornost namenjenja tudi oblikovanju in postavitvi, likovni opremi, kakovostnem tisku in vezavi ter nenazadnje prijetni izkušnji nakupa.

S trgovino to izkušnjo nadgradimo tudi tako, da ponudimo dodatne izbrane artikle, ki vam teorijo pomagajo prenesti v prakso ob najboljši vrednosti za vaš denar.

 

Naše aktualne izdaje:

{{widget type=”Magento\Catalog\Block\Product\Widget\Link” template=”product/widget/link/link_block.phtml” id_path=”product/23920″}}{{widget type=”Magento\Catalog\Block\Product\Widget\Link” template=”product/widget/link/link_block.phtml” id_path=”product/24036″}}{{widget type=”Magento\Catalog\Block\Product\Widget\Link” template=”product/widget/link/link_block.phtml” id_path=”product/23971″}}{{widget type=”Magento\Catalog\Block\Product\Widget\Link” template=”product/widget/link/link_block.phtml” id_path=”product/23840″}}