<p style=”text-align: left;”><span style=”color: #ff0000;”><strong><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: large;”>S CANGURA ZLATNIKI DO UGODNEJ&Scaron;EGA NAKUPA :)</span></strong></span></p>
<p style=”text-align: left;”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium; color: #000000;”>Va&scaron;a najljub&scaron;a spletna knjigarna in trgovina Cangura.com obstaja že od maja 2004 in v tem času se nam je pridružilo že več kot 100.000 uporabnikov, kar potrjuje, da resnično delamo za dobro počutje vseh vas in da na&scaron; slogan <strong>ZA bolj&scaron;e življenje</strong> doseže tudi na&scaron;e zveste uporabnike.</span></p>
<p style=”text-align: left;”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium; color: #000000;”><strong>Cangura zlatniki – program zvestobe</strong> (bonitetni sistem) je na&scaron;a posebna zahvala vsem vam, ki verjamete v na&scaron;e delo in podpirate na&scaron;o (skupno) vizijo.</span></p>
<p style=”text-align: left;”><span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;”><span style=”color: #000000;”><strong>Porabljanje zlatnikov ne prina&scaron;a nobenih obveznosti ali članarine.</strong></span><br /></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style=”text-align: left;”><span style=”color: #ff0000;”><strong><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: large;”><img style=”margin-left: 7px; margin-right: 7px;” src=”https://www.cangura.com/media/wysiwyg/Razno/Cekin_1.png” alt=”” width=”38″ height=”40″ />KAKO KORISTIM ZLATNIKE ZA UGODNEJ&Scaron;I NAKUP?</span></strong></span></p>
<p style=”text-align: left;”><span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;”><strong>100 zlatnikov = 1 evro</strong></span></p>
<p><img style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium; float: left;” src=”https://www.cangura.com/media/wysiwyg/FAQ-slike/vealcrates.jpg” alt=”” width=”557″ /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;”><br /></span></p>
<p><span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;”><br /></span></p>
<p><span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;”><br /></span></p>
<p><span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;”><br /></span></p>
<p><span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;”><br /></span></p>
<p><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium; color: #000000;”>Zlatnike lahko koristijo vsi registrirani uporabniki spletne knjigarne Cangura.com.</span></span></p>
<p><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;”>Občasno bomo pripravljali tudi posebne akcije (npr. pridobitev ali poraba dvojnih zlatnikov) ter vas prijetno presenečali &scaron;e na &scaron;tevilne druge načine.</span></p>
<p><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;”><br /></span></p>
<p><span style=”text-decoration: underline; color: #000000; font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;”><span style=”text-decoration: underline;”><strong>Kako koristim zlatnike?</strong></span></span></p>
<p><span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;”>V nakupovalni vrečki vam bo modul za program lojalnosti vedno prikazal, koliko zlatnikov boste pridobili z nakupom in koliko zlatnikov (pridobljenih pri prej&scaron;njih nakupih in z drugimi aktivnostmi) lahko porabite. </span></p>
<p><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;”>V nakupovalni vrečki le obkljukajte, da želite porabiti največje možno &scaron;tevilo zlatnikov. </span></p>
<p><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;”>Znesek va&scaron;ega nakupa se bo zmanj&scaron;al za &scaron;tevilo porabljenih zlatnikov. </span></p>
<p><span style=”font-size: small;”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;”><span style=”color: #ff0000;”><span style=”color: #000000;”>POSEBNO OBVESTILO</span></span><strong><span style=”color: #ff0000;”><span style=”color: #000000;”>:</span></span></strong><span style=”color: #000000;”> Pri nakupu novih knjig, ki spadajo pod okrilje</span><span style=”color: #d52d29;”>&nbsp;<a href=”https://www.cangura.com/Zakona%20o%20enotni%20ceni%20knjige” target=”_blank”><span style=”color: #d52d29;”>Zakona o enotni ceni knjige</span></a></span>, <span style=”color: #000000;”>zlatnikov kot popust za nakup le-teh ni možno uporabiti.&nbsp;</span><span style=”color: #000000;”>Vse nove knjige se morajo po zakonu 6 mesecev od njihovega izida prodajati po enotni redni ceni.</span></span></span></p>
<p><span style=”font-size: small;”><em><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;”><span style=”color: #000000;”><br /></span></span></em></span></p>
<p><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;”><span style=”color: #000000;”><span style=”text-decoration: underline;”><strong>Bonitetno obdobje</strong></span></span><span style=”color: #000000;”><br /></span></span></p>
<p><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium; color: #000000;”>Program Cangura zlatniki ima dve bonitetni obdobji, ki sta omejeni na 6 mesecev.</span></p>
<ul>
<li><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium; color: #000000;”>Prvo bonitetno obdobje traja od<strong>&nbsp;</strong>1. avgusta do 31. januarja.</span></li>
<li><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium; color: #000000;”>Drugo bonitetno obdobje traja od&nbsp;1. februarja do 31. julija.</span></li>
</ul>
<p><span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;”><span style=”color: #000000;”>V noči po zaključku bonitetnega obdobja se vsem uporabnikom zbrani zlatniki izničijo, toda le do vrednosti 150 zlatnikov</span>. Toliko vam jih ostane na računu na prvi začetni dan novega obdobja.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style=”text-align: left;”><span style=”color: #ff0000;”><strong></strong><strong><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: large;”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;”><strong><img style=”margin-left: 7px; margin-right: 7px;” src=”https://www.cangura.com/media/wysiwyg/Razno/Cekin_1.png” alt=”” width=”38″ height=”40″ /></strong></span>KAKO PRIDOBIM CANGURA ZLATNIKE?</span></strong></span></p>
<p><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: large;”><strong>1. Z vsakim nakupom</strong></span></p>
<p><span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;”><span style=”color: #000000;”>Pri vsaki knjigi ali izdelku za bolj&scaron;e življenje boste na&scaron;li ikono</span> <img src=”https://www.cangura.com/media/wysiwyg/Razno/Cekin_1.png” alt=”” width=”25″ height=”26″ />, <span style=”color: #000000;”>ob kateri je navedeno, koliko zlatnikov boste pridobili z nakupom izbranega izdelka.</span></span><span style=”font-size: 12px; color: #000000;”>&nbsp;</span></p>
<p><span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;”><span style=”color: #000000;”>Zlatnike lahko zbirate le kot registrirani uporabniki pri nakupu preko nakupovalne vrečke (in ne preko e-maila).</span><br /></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: large;”><strong>2. Z različnimi aktivnostmi</strong></span></p>
<ul>
<li><span style=”color: #d52d29;”><strong><a href=”https://www.cangura.com/customer/account/create/”><span style=”color: #d52d29; font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;”>Ob registraciji</span></a></strong></span><span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;”> prejmete <span style=”color: #ff0000;”>1</span><span style=”color: #ff0000;”>50 zlatnikov</span>, ki jih lahko vnovčite že pri prvem nakupu.</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style=”color: #000000;”><strong><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;”>Pisanje kvalitetnih, dalj&scaron;ih komentarjev</span></strong></span><span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;”> o knjigi ali izdelku vam bo prineslo <span style=”color: #ff0000;”>50</span><span style=”color: #ff0000;”>&nbsp;zlatnikov</span> (</span><span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;”>va&scaron; komentar mora najprej potrditi na&scaron;e uredni&scaron;tvo). Okno za vpis komentarja najdete na koncu opisa posameznega artikla.</span></li>
<li><span style=”color: #000000;”><strong><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;”>Ob rojstnem dnevu</span></strong></span><span style=”color: #000000;”><span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;”> boste</span></span><span style=”color: #000000;”><span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;”>&nbsp;prejeli <span style=”color: #ff0000;”>50</span><span style=”color: #ff0000;”>&nbsp;zlatnikov</span>, ki se bodo samodejno naložili v va&scaron; uporabni&scaron;ki račun (<span>če nam &scaron;e niste sporočili svojega datuma rojstva, ga lahko naknadno dodate v </span><span style=”color: #d52d29;”><a href=”https://www.cangura.com/customer/account/edit/” target=”_blank”><span style=”color: #d52d29;”>Podatki računa</span></a></span>). Sistem bo upo&scaron;teval datum vnosa manjkajočih podatkov in zlatnike obračunal glede na bonitetno obdobje. <br /></span></span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style=”color: #000000;”><strong><span style=”font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;”>V&scaron;ečanje artikla preko facebooka</span></strong>&nbsp;</span><span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;”> <img style=”font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;” src=”https://www.cangura.com/media/wysiwyg/FAQ-slike/3.jpg” alt=”” width=”89″ height=”23″ /> vam prinese <span style=”color: #ff0000;”>10 zlatnikov. <span style=”color: #333333;”>Gumb se nahaja&nbsp;ob vsakem posameznem artiklu.<br /></span></span></span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style=”color: #000000;”><strong><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;”>Deljenje povezave do izdelka na facebooku</span></strong></span><span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;”> <img src=”https://www.cangura.com/media/wysiwyg/FAQ-slike/2.jpg” alt=”” width=”94″ height=”24″ /> vam prinese <span style=”color: #ff0000;”>5</span><span style=”color: #ff0000;”>0 zlatnikov.&nbsp;<span style=”color: #333333;”>Aktivnost se nahaja&nbsp;ob vsakem posameznem artiklu.</span></span></span></li>
</ul>
<div>
<p>&nbsp;</p>
<p style=”text-align: left;”><span style=”color: #ff0000;”><img style=”margin-left: 7px; margin-right: 7px;” src=”https://www.cangura.com/media/wysiwyg/Razno/Cekin_1.png” alt=”” width=”38″ height=”40″ /><span style=”font-size: large;”><strong><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;”>K</span><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;”>JE SLEDIM PORABI IN PRIDOBIVANJU SVOJIH ZLATNIKOV?</span></strong></span></span></p>
</div>
<div>
<p><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium; color: #000000;”>V svojem uporabni&scaron;kem računu (v zavihku </span><span style=”color: #0000ff;”><a href=”https://www.cangura.com/rewardpoints/rewardpoints/” target=”_blank”><span style=”font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;”><span style=”color: #d52d29;”>Moji Cangura zlatniki</span><span style=”color: #d3502b;”>)</span></span></a></span><span style=”color: #000000;”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;”> lahko vedno spremljate trenutno stanje zlatnikov in pregledate, kako ste jih pridobili in porabili.</span>&nbsp;</span></p>
<p><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium; color: #000000;”>Ob vsaki novi aktivnosti na strani ali novem nakupu se vam bodo zlatniki pri&scaron;teli na va&scaron; račun:</span></p>
<ul>
<li><span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;”><span style=”color: #000000;”>Po oddanem naročilu boste na va&scaron; email prejeli samodejno potrdilo, v katerem bo razvidno, koliko zlatnikov ste porabili in koliko ste jih na novo pridobili. Zlatniki bodo v zavihku</span><span style=”color: #d52d29;”> <a href=”https://www.cangura.com/rewardpoints/rewardpoints/” target=”_blank”><span style=”color: #d52d29;”>Moji Cangura zlatniki</span></a> </span><span style=”color: #000000;”>vidni &scaron;ele, ko bomo naročilo zaključili (predračuni morajo biti poravnani). V paketu skupaj z naročenimi artikli prejmete tudi originalen račun, na katerem je na dnu razvidno, koliko zlatnikov ste prejeli.</span></span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;”><span style=”color: #000000;”>Po zgoraj na&scaron;tetih pogojih boste prejeli &scaron;tevilo zlatnikov glede na aktivnost, ki jo boste izvedli vi ali va&scaron;i prijatelji. Zlatniki se bodo zbirali v zavihku</span> <span style=”color: #d52d29;”><a href=”https://www.cangura.com/rewardpoints/rewardpoints/” target=”_blank”><span style=”color: #d52d29;”>Moji Cangura zlatniki</span></a></span><span style=”color: #000000;”> v uporabni&scaron;kem računu.</span> </span></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p style=”text-align: left;”><span style=”color: #ff0000;”>&nbsp;<span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: large;”><strong><img style=”margin-left: 7px; margin-right: 7px;” src=”https://www.cangura.com/media/wysiwyg/Razno/Cekin_1.png” alt=”” width=”38″ height=”40″ />OSTALA DOLOČILA</strong></span></span></p>
<p><span style=”color: #000000;”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;”>Spletna knjigarna Cangura.com (upravitelj podjetje Aero Print d.o.o.) si pridržuje pravico, da v primeru zlorabe programa lojalnosti uporabniku ne prizna porabe zlatnikov (oz. ne odpo&scaron;lje naročila). Vsem uporabnikom, pri katerih bodo zaznane zlorabe, bomo izbrisali že pridobljene zlatnike. Kot zloraba se &scaron;teje kakr&scaron;no koli prirejanje in izkori&scaron;čanje pravil programa lojalnosti Cangura zlatniki.</span>&nbsp;</span></p>
<p><span style=”color: #000000;”><span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;”>Zlatniki ne veljajo za javne in&scaron;titucije.</span><br /></span></p>
<p><span style=”color: #000000;”><strong><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;”>Spletna knjigarna Cangura.com (upravitelj Zavod Gaia planet) ne prevzema odgovornosti:</span></strong>&nbsp;</span></p>
<ul>
<li><span style=”color: #000000;”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;”>za neizkori&scaron;čene točke znotraj bonitetnega obdobja (svetujemo vam, da jih prepo&scaron;ljete najbližjim oz. prijateljem, če jih sami ne boste uspeli porabiti);</span>&nbsp;</span></li>
<li><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium; color: #000000;”>si pridržuje pravico do spreminjanja pravil programa.</span></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<p style=”text-align: left;”><span style=”color: #ff0000;”><strong><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: large;”>S CANGURA ZLATNIKI DO UGODNEJ&Scaron;EGA NAKUPA :)</span></strong></span></p>
<p style=”text-align: left;”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium; color: #000000;”>Va&scaron;a najljub&scaron;a spletna knjigarna in trgovina cangura.com obstaja že od maja 2004 in v tem času se nam je pridružilo že več kot 100.000 uporabnikov, kar potrjuje, da resnično delamo za dobro počutje vseh vas in da na&scaron; slogan <strong>ZA bolj&scaron;e življenje</strong> doseže tudi na&scaron;e zveste uporabnike.</span></p>
<p style=”text-align: left;”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium; color: #000000;”><strong>Cangura zlatniki – program zvestobe</strong> (bonitetni sistem) je na&scaron;a posebna zahvala vsem vam, ki verjamete v na&scaron;e delo in podpirate na&scaron;o (skupno) vizijo.</span></p>
<p style=”text-align: left;”><span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;”><span style=”color: #000000;”><strong>Porabljanje zlatnikov ne prina&scaron;a nobenih obveznosti ali članarine.</strong></span><br /></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style=”text-align: left;”><span style=”color: #ff0000;”><strong><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: large;”><img style=”margin-left: 7px; margin-right: 7px;” src=”https://www.cangura.com/media/wysiwyg/Razno/Cekin_1.png” alt=”” width=”38″ height=”40″ />KAKO KORISTIM ZLATNIKE ZA UGODNEJ&Scaron;I NAKUP?</span></strong></span></p>
<p style=”text-align: left;”><span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;”><strong>100 zlatnikov = 1 evro</strong></span></p>
<p><img style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium; float: left;” src=”https://www.cangura.com/media/wysiwyg/FAQ-slike/vealcrates.jpg” alt=”” width=”557″ /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;”><br /></span></p>
<p><span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;”><br /></span></p>
<p><span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;”><br /></span></p>
<p><span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;”><br /></span></p>
<p><span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;”><br /></span></p>
<p><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium; color: #000000;”>Zlatnike lahko koristijo vsi registrirani uporabniki spletne knjigarne cangura.</span></span></p>
<p><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;”>Občasno bomo pripravljali tudi posebne akcije (npr. pridobitev ali poraba dvojnih zlatnikov) ter vas prijetno presenečali &scaron;e na &scaron;tevilne druge načine.</span></p>
<p><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;”><br /></span></p>
<p><span style=”text-decoration: underline; color: #000000; font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;”><span style=”text-decoration: underline;”><strong>Kako koristim zlatnike?</strong></span></span></p>
<p><span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;”>V nakupovalni vrečki vam bo modul za program lojalnosti vedno prikazal, koliko zlatnikov boste pridobili z nakupom in koliko zlatnikov (pridobljenih pri prej&scaron;njih nakupih in z drugimi aktivnostmi) lahko porabite. </span></p>
<p><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;”>V nakupovalni vrečki le obkljukajte, da želite porabiti največje možno &scaron;tevilo zlatnikov. </span></p>
<p><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;”>Znesek va&scaron;ega nakupa se bo zmanj&scaron;al za &scaron;tevilo porabljenih zlatnikov. </span></p>
<p><span style=”font-size: small;”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;”><span style=”color: #ff0000;”><span style=”color: #000000;”>POSEBNO OBVESTILO</span></span><strong><span style=”color: #ff0000;”><span style=”color: #000000;”>:</span></span></strong><span style=”color: #000000;”> Pri nakupu novih knjig, ki spadajo pod okrilje</span><span style=”color: #d52d29;”>&nbsp;<a href=”https://www.cangura.com/Zakona%20o%20enotni%20ceni%20knjige” target=”_blank”><span style=”color: #d52d29;”>Zakona o enotni ceni knjige</span></a></span>, <span style=”color: #000000;”>zlatnikov kot popust za nakup le-teh ni možno uporabiti.&nbsp;</span><span style=”color: #000000;”>Vse nove knjige se morajo po zakonu 6 mesecev od njihovega izida prodajati po enotni redni ceni.</span></span></span></p>
<p><span style=”font-size: small;”><em><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;”><span style=”color: #000000;”><br /></span></span></em></span></p>
<p><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;”><span style=”color: #000000;”><span style=”text-decoration: underline;”><strong>Bonitetno obdobje</strong></span></span><span style=”color: #000000;”><br /></span></span></p>
<p><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium; color: #000000;”>Program Cangura zlatniki ima dve bonitetni obdobji, ki sta omejeni na 6 mesecev.</span></p>
<ul>
<li><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium; color: #000000;”>Prvo bonitetno obdobje traja od<strong>&nbsp;</strong>1. avgusta do 31. januarja.</span></li>
<li><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium; color: #000000;”>Drugo bonitetno obdobje traja od&nbsp;1. februarja do 31. julija.</span></li>
</ul>
<p><span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;”><span style=”color: #000000;”>V noči po zaključku bonitetnega obdobja se vsem uporabnikom zbrani zlatniki izničijo, toda le do vrednosti 150 zlatnikov</span>. Toliko vam jih ostane na računu na prvi začetni dan novega obdobja.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style=”text-align: left;”><span style=”color: #ff0000;”><strong></strong><strong><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: large;”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;”><strong><img style=”margin-left: 7px; margin-right: 7px;” src=”https://www.cangura.com/media/wysiwyg/Razno/Cekin_1.png” alt=”” width=”38″ height=”40″ /></strong></span>KAKO PRIDOBIM CANGURA ZLATNIKE?</span></strong></span></p>
<p><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: large;”><strong>1. Z vsakim nakupom</strong></span></p>
<p><span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;”><span style=”color: #000000;”>Pri vsaki knjigi ali izdelku za bolj&scaron;e življenje boste na&scaron;li ikono</span> <img src=”https://www.cangura.com/media/wysiwyg/Razno/Cekin_1.png” alt=”” width=”25″ height=”26″ />, <span style=”color: #000000;”>ob kateri je navedeno, koliko zlatnikov boste pridobili z nakupom izbranega izdelka.</span></span><span style=”font-size: 12px; color: #000000;”>&nbsp;</span></p>
<p><span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;”><span style=”color: #000000;”>Zlatnike lahko zbirate le kot registrirani uporabniki pri nakupu preko nakupovalne vrečke (in ne preko e-maila).</span><br /></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: large;”><strong>2. Z različnimi aktivnostmi</strong></span></p>
<ul>
<li><span style=”color: #d52d29;”><strong><a href=”https://www.cangura.com/customer/account/create/”><span style=”color: #d52d29; font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;”>Ob registraciji</span></a></strong></span><span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;”> prejmete <span style=”color: #ff0000;”>1</span><span style=”color: #ff0000;”>50 zlatnikov</span>, ki jih lahko vnovčite že pri prvem nakupu.</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style=”color: #000000;”><strong><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;”>Pisanje kvalitetnih, dalj&scaron;ih komentarjev</span></strong></span><span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;”> o knjigi ali izdelku vam bo prineslo <span style=”color: #ff0000;”>50</span><span style=”color: #ff0000;”>&nbsp;zlatnikov</span> (</span><span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;”>va&scaron; komentar mora najprej potrditi na&scaron;e uredni&scaron;tvo). Okno za vpis komentarja najdete na koncu opisa posameznega artikla.</span></li>
<li><span style=”color: #000000;”><strong><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;”>Ob rojstnem dnevu</span></strong></span><span style=”color: #000000;”><span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;”> boste</span></span><span style=”color: #000000;”><span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;”>&nbsp;prejeli <span style=”color: #ff0000;”>50</span><span style=”color: #ff0000;”>&nbsp;zlatnikov</span>, ki se bodo samodejno naložili v va&scaron; uporabni&scaron;ki račun (<span>če nam &scaron;e niste sporočili svojega datuma rojstva, ga lahko naknadno dodate v </span><span style=”color: #d52d29;”><a href=”https://www.cangura.com/customer/account/edit/” target=”_blank”><span style=”color: #d52d29;”>Podatki računa</span></a></span>). Sistem bo upo&scaron;teval datum vnosa manjkajočih podatkov in zlatnike obračunal glede na bonitetno obdobje. <br /></span></span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style=”color: #000000;”><strong><span style=”font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;”>V&scaron;ečanje artikla preko facebooka</span></strong>&nbsp;</span><span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;”> <img style=”font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;” src=”https://www.cangura.com/media/wysiwyg/FAQ-slike/3.jpg” alt=”” width=”89″ height=”23″ /> vam prinese <span style=”color: #ff0000;”>10 zlatnikov. <span style=”color: #333333;”>Gumb se nahaja&nbsp;ob vsakem posameznem artiklu.<br /></span></span></span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style=”color: #000000;”><strong><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;”>Deljenje povezave do izdelka na facebooku</span></strong></span><span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;”> <img src=”https://www.cangura.com/media/wysiwyg/FAQ-slike/2.jpg” alt=”” width=”94″ height=”24″ /> vam prinese <span style=”color: #ff0000;”>5</span><span style=”color: #ff0000;”>0 zlatnikov.&nbsp;<span style=”color: #333333;”>Aktivnost se nahaja&nbsp;ob vsakem posameznem artiklu.</span></span></span></li>
</ul>
<div>
<p>&nbsp;</p>
<p style=”text-align: left;”><span style=”color: #ff0000;”><img style=”margin-left: 7px; margin-right: 7px;” src=”https://www.cangura.com/media/wysiwyg/Razno/Cekin_1.png” alt=”” width=”38″ height=”40″ /><span style=”font-size: large;”><strong><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;”>K</span><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;”>JE SLEDIM PORABI IN PRIDOBIVANJU SVOJIH ZLATNIKOV?</span></strong></span></span></p>
</div>
<div>
<p><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium; color: #000000;”>V svojem uporabni&scaron;kem računu (v zavihku </span><span style=”color: #0000ff;”><a href=”https://www.cangura.com/rewardpoints/rewardpoints/” target=”_blank”><span style=”font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;”><span style=”color: #d52d29;”>Moji Cangura zlatniki</span><span style=”color: #d3502b;”>)</span></span></a></span><span style=”color: #000000;”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;”> lahko vedno spremljate trenutno stanje zlatnikov in pregledate, kako ste jih pridobili in porabili.</span>&nbsp;</span></p>
<p><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium; color: #000000;”>Ob vsaki novi aktivnosti na strani ali novem nakupu se vam bodo zlatniki pri&scaron;teli na va&scaron; račun:</span></p>
<ul>
<li><span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;”><span style=”color: #000000;”>Po oddanem naročilu boste na va&scaron; email prejeli samodejno potrdilo, v katerem bo razvidno, koliko zlatnikov ste porabili in koliko ste jih na novo pridobili. Zlatniki bodo v zavihku</span><span style=”color: #d52d29;”> <a href=”https://www.cangura.com/rewardpoints/rewardpoints/” target=”_blank”><span style=”color: #d52d29;”>Moji Cangura zlatniki</span></a> </span><span style=”color: #000000;”>vidni &scaron;ele, ko bomo naročilo zaključili (predračuni morajo biti poravnani). V paketu skupaj z naročenimi artikli prejmete tudi originalen račun, na katerem je na dnu razvidno, koliko zlatnikov ste prejeli.</span></span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;”><span style=”color: #000000;”>Po zgoraj na&scaron;tetih pogojih boste prejeli &scaron;tevilo zlatnikov glede na aktivnost, ki jo boste izvedli vi ali va&scaron;i prijatelji. Zlatniki se bodo zbirali v zavihku</span> <span style=”color: #d52d29;”><a href=”https://www.cangura.com/rewardpoints/rewardpoints/” target=”_blank”><span style=”color: #d52d29;”>Moji Cangura zlatniki</span></a></span><span style=”color: #000000;”> v uporabni&scaron;kem računu.</span> </span></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p style=”text-align: left;”><span style=”color: #ff0000;”>&nbsp;<span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: large;”><strong><img style=”margin-left: 7px; margin-right: 7px;” src=”https://www.cangura.com/media/wysiwyg/Razno/Cekin_1.png” alt=”” width=”38″ height=”40″ />OSTALA DOLOČILA</strong></span></span></p>
<p><span style=”color: #000000;”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;”>Spletna knjigarna cangura.com (upravitelj podjetje Aero Print d.o.o.) si pridržuje pravico, da v primeru zlorabe programa lojalnosti uporabniku ne prizna porabe zlatnikov (oz. ne odpo&scaron;lje naročila). Vsem uporabnikom, pri katerih bodo zaznane zlorabe, bomo izbrisali že pridobljene zlatnike. Kot zloraba se &scaron;teje kakr&scaron;no koli prirejanje in izkori&scaron;čanje pravil programa lojalnosti Cangura zlatniki.</span>&nbsp;</span></p>
<p><span style=”color: #000000;”><span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;”>Zlatniki ne veljajo za javne in&scaron;titucije.</span><br /></span></p>
<p><span style=”color: #000000;”><strong><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;”>Spletna knjigarna cangura.com (upravitelj Aero Print d.o.o.) ne prevzema odgovornosti:</span></strong>&nbsp;</span></p>
<ul>
<li><span style=”color: #000000;”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;”>za neizkori&scaron;čene točke znotraj bonitetnega obdobja (svetujemo vam, da jih prepo&scaron;ljete najbližjim oz. prijateljem, če jih sami ne boste uspeli porabiti);</span>&nbsp;</span></li>
<li><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium; color: #000000;”>si pridržuje pravico do spreminjanja pravil programa.</span></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
</div>