Pričujoča knjiga ne služi kot dokončno delo na tematiko zgodovine znanosti in nove fizike. Dandanes obstajajo številna druga dela, ki so takšne informacije na čudovit način približale našemu zavedanju. Na nekatere izmed njih se denimo celo sklicujem v tej knjigi: Hiperprostor (Hyperspace) avtorja Michia Kakuja ali pa Celota in implicitni red Davida Bohma. Vsako izmed njih predstavlja močan nov način gledanja na naš svet in jih zato tudi vsa priporočam.

Moja knjiga naj bi služila kot uporabno orodje oziroma vodič, s katerim se lahko lotimo skrivnosti našega vsakodnevnega življenja. Iz tega razloga se na nekaterih mestih v knjigi nisem pretirano zadržal ob tehničnih podrobnostih kvantnih eksperimentov, temveč sem se bolj osredotočil na radikalne in nepričakovane rezultate samih eksperimentov. Da bi namreč lahko razumeli moč za manifestacijo ozdravitve, miru, radosti, ljubezni in partnerstva, kot tudi da bi preživeli svoj čas v zgodovini, je predvsem pomembno poudariti to, kaj nam rezultati povedo o nas samih in ne najmanjših nadrobnosti, kako so študijo izvedli. Za tiste, ki jih morda zanimajo tehnične podrobnosti, sem vire navedel kot opombe na koncu knjige. 

Za precejšnje število ljudi so prelomni trenutki v svetu kvantne fizike komajda kaj več kot zanimiv podatek – pač tema pogovora na konferencah ali delavnicah ali pa ob skodelici kave v priljubljeni kavarni. Četudi so implikacije precej daljnosežne in četudi nas filozofija ponese v višave, so spoznanja očitno minimalnega pomena za naš vsakdan. Kaj nam pomaga, če recimo vemo, da se delec materije lahko nahaja na dveh mestih hkrati ali pa da elektron lahko potuje hitreje, kot je trdil Einstein, če to védenje na nek način ne doprinese k našemu življenju? Samo tedaj, ko ta težko razumljiva odkritja lahko povežemo z zdravljenjem naših teles ali pa s tem, kar doživljamo v nakupovalnih središčih, dnevnih sobah, na letališčih in v učilnicah, v katerih preživimo svoja življenja, odkritja za nas postanejo pomembna.

Nad tem vidnim prepadom med skrivnostmi kvantnega sveta in našimi vsakdanji izkustvi pa Božanska matrika služi kot nekakšen most. Pričujoča knjiga ne opisuje zgolj spoznanj, temveč nas popelje še korak dlje, saj osmišlja načine, kako nam ta odkritja lahko pomagajo, da postanemo boljši ljudje in da skupaj izgradimo boljši svet.

Knjigo, ki jo držite v rokah, sem napisal iz enega samega razloga: da bi ponudil občutek upanja, možnosti in moči v svetu, v katerem se pogostokrat počutimo majhne, brez vpliva in nemočne. To pa bi rad dosegel v pogovornem stilu, s katerim opisujem fantastična spoznanja nove znanosti na način, ki je enostaven za razumevanje kot tudi zanimiv.

Moje dosedanje izkušnje s predstavitvami v živo so pokazale, da je pri učinkovitem nagovoru občinstva pomembno, da se posvetimo načinu, kako poslušalci sprejemajo nove informacije. Ne glede na to ali menimo, da imamo bolje razvito levo ali pa desno polovico možganov, vsekakor velja, da za razumevanje sveta uporabljamo obe polovici. Medtem ko se nekateri ljudje resda bolj opirajo na eno ali drugo hemisfero, je prav tako pomembno, da se posvetimo tudi naši intuiciji in logiki, ko ljudi vabimo, naj napravijo ogromen korak v svojem pojmovanju sveta.

Iz tega razloga je Božanska matrika napisana na precej podoben način, kot je narejena tkanina tapiserije. Na straneh te knjige sem spletel »desnomožganske« opise osebnih doživetij in neposrednih izkušenj z »levomožganskimi« raziskavami in poročili odkritij, ki nam razkrivajo, zakaj so te zgodbe pomembne. Zaradi takšnega načina podajanja informacij bralec nima občutka, da bere kakšen učbenik, pri tem pa se še vedno ohrani dovolj najnovejših izsledkov moderne znanosti, da je snov dovolj pomenska.

Podobno kot je vse življenje zgrajeno iz štirih kemijskih baz, ki tvorijo našo DNK, je tudi vesolje očitno osnovano na štirih karakteristikah božanske matrike, ki skrbijo za to, da vse stvari delujejo na načine, kot delujejo. Ključ, da bi se lahko poslužili moči matrike, je v naši sposobnosti, da sprejmemo štiri temeljna odkritja, ki matriko povezujejo z našimi življenji na način, ki je brez predhodne primerjave.

Odkritje št. 1: Obstaja polje energije, ki povezuje vse v stvarnosti. 

Odkritje št.2: Temu polju pripada vloga zbiralnika, mostu in ogledala za vsa naša prepričanja.

Odkritje št. 3: Polje je nelokalno in holografsko. Vsak del polja je povezan z drugimi deli in vsak del v manjšem merilu odseva celoto.

Odkritje št. 4: S poljem komuniciramo v jeziku čustev.

 V naši moči je, da prepoznamo in se poslužujemo teh resničnosti, ki določajo vse: od naše ozdravitve do uspeha naših odnosov in karier. Navsezadnje pa je naše preživetje kot vrste morda neposredno povezano z našo zmožnostjo in pripravljenostjo, da si delimo izkustva, ki afirmirajo življenje in izhajajo iz enotnega kvantnega svetovnega nazora.

Zato, da bi zadostil razsežnim konceptom, ki jih omenjam v Božanski matriki, sem svojo knjigo napisal v treh delih, vsak del pa pokriva enega izmed ključnih implikacij polja. Na koncu vsakega dela nisem zapisal formalnega zaključka, temveč sem poudaril pomembne ideje v obliki kratkih povzetkov, kot si sledijo. Tem idejam sem nadel krovno ime »ključi« in jih opremil s številkami (na primer ključ št. 1, ključ št. 2, ključ št. 2, itd.). Za hiter pregled najdete vseh dvajset ključev na koncu osmega poglavja.

Kratek opis posameznega dela vam bo pomagal, da se prebijete skozi snov, kot tudi pri temu, da najdete informacije, ki so uporabne v vsakem smislu, od pomembnih sklicev do globokih navdihov.

Prvi del, Spoznajte božansko matriko: misterij, ki povezuje vse, preučuje nenehen človeški občutek, da smo združeni preko polja energije, ki povezuje vse. V prvem poglavju opisujem določen eksperiment, ki je znanstvenike v njihovem iskanju takšnega enotnega polja ponesel sto let nazaj. V tem delu knjige sem prav tako spregovoril o raziskavah v dvajsetem stoletju, ki so vodile k napredkom v kvantni fiziki in prisilile znanstvenike, da ponovno preučijo izvirne eksperimente iz katerih so sklepali, da je vse ločeno. Ta del prav tako vključuje tri reprezentativne eksperimente, ki ponazarjajo sodobno znanstveno dokumentacijo o poprej nepriznanem polju energije. Na kratko nam ti izsledki pokažejo naslednje:

1. Človeška DNK ima neposreden vpliv na snov, iz katere je sestavljen naš svet.

2. Človeško čustvo ima neposreden vpliv na DNK, ki vpliva na snov, iz katere je sestavljen naš svet.

3. Razmerje med čustvi in DNK transcendira omejitve časa in prostora. Učinki so enaki ne glede na razdaljo. 

Na koncu prvega dela ostane le malo dvoma o obstoju božanske matrike. Lahko jo opisujemo z duhovne ali znanstvene perspektive, vendar je jasno, da tam zunaj nekaj obstaja – polje energije, ki povezuje vse, kar počnemo, kot tudi vse, kar smo in kar doživljamo. Tedaj se zastavi logično vprašanje: »Kaj naj naredimo s temi podatki?« in »Kako lahko v svojem življenju uporabimo božansko matriko?«

Drugi del, Most med domišljijo in resničnostjo: kako deluje božanska matrika, je posvečen raziskovanju, kaj pomeni živeti v vesolju, kjer poleg tega, da je vse enostavno (nelokalno) povezano, je vse prav tako povezano holografsko. Subtilna moč teh principov predstavlja morda eno največjih odkritij fizike dvajsetega stoletja – hkrati pa je povsem možno, da so ta načela še najmanj razumljena in še najbolj spregledana. Ta del je namenoma netehnične narave in je osnovan tako, da služi kot uporaben vodič po skrivnosti izkustev, ki so nam vsem skupni, vendar jih komajda prepoznamo v njihovi polni sposobnosti, da nas učijo. 

Ko se na svoja življenja ozremo z vidika, da je vse vsepovsod ves čas, so implikacije tako ogromne, da jih mnogi ljudje le stežka dojamejo. Prav zaradi naše vesoljne povezanosti imamo moč, da podpiramo, delimo in sodelujemo v radostih in tragedijah življenja – vsepovsod in vselej. Kako pa uporabimo takšno moč?

Odgovor se prične z našim razumevanjem, da pravzaprav ne obstaja »tukaj« in »tam« ali »tedaj« in »sedaj«. Če na življenje gledamo kot na univerzalno povezan hologram, je tukaj že tam in je tedaj že vedno bil sedaj. Starodavne duhovne tradicije nas opominjajo, da v vsakem trenutku dneva sprejmemo odločitve, ki bodisi zavzemajo afirmativno stališče do življenja bodisi ga zanikajo. Vsako sekundo se odločimo negovati same sebe na način, ki bodisi podpira ali izčrpa naše življenje. Prav tako se vsako sekundo odločimo ali bomo dihali globoko, polni ljubezni do življenja, ali pa bomo delali plitve dihe, ki zanikajo življenje, kot tudi, ali bomo o drugih ljudeh govorili in mislili na način, ki je bodisi spoštljiv bodisi nespoštljiv.

S pomočjo naše nelokalne, holografske zavesti vse izmed zgoraj naštetih in navidezno nepomembnih izbir nosijo posledice, ki se raztezajo precej čez mesta in trenutke naših življenj. Naše individualne odločitve se združijo, da bi postale naša kolektivna realnost – prav to pa napravi odkritja tako vzburljiva kot tudi zastrašujoča. S temi spoznanji uvidimo:

• zakaj so naše dobre želje, misli in molitve že na svojem cilju,
• da nas ne omejuje naše telo ali »zakoni« fizike,
• kako podpiramo svoje ljubljene osebe bodisi na bojnem polju bodisi v sejni sobi ter pri tem niti ne zapustimo svojega doma,
• da imamo zares možnost ozdravitve v trenutku, 
• da je mogoče videti po prostoru in času tudi z zaprtimi očmi.

Tretji del, Sporočila božanske matrike: živeti, ljubiti in zdraviti v kvantnem zavedanju, se  neposredno posveča praktičnim vidikom, kaj pomeni živeti v enotnem polju energije, poleg tega pa tudi, kako to vpliva na dogodke v našem življenju. V tem delu so navedeni primeri sinhronicitete in naključij, mogočnih dejanj namenskega zdravljenja in kaj nam skušajo pokazati naša najbolj intimna razmerja. Poleg tega tretji del služi tudi kot predloga, da bi spoznali, kaj podobne izkušnje morda pomenijo v našem življenju.

Z navajanjem nizov resničnih dogodkov iz zgodovine, delim moč, ironijo in jasnost tega, kako navidezno nepomembni dogodki v našem življenju pravzaprav predstavljajo »nas«, kako samim sebi prikazujemo svoja najresničnejša in najgloblja prepričanja. Med primere, s katerim sem poskušal ponazoriti to razmerje, sem vključil tudi pretekla spoznanja o tem, kako nam naši hišni ljubljenčki lahko s svojimi telesi pokažejo fizična stanja, ki so bodisi ostala neopažena bodisi se še razvijajo v naših telesih.

Knjiga Božanska matrika je rezultat več kot dvajsetletnega raziskovanja kot tudi mojih osebnih popotovanj, da bi osmislil veliko skrivnost, ki jo omenjajo naše najbolj starodavne, mistične in cenjene tradicije. Če ste si vedno prizadevali odgovoriti na vprašanje: »Smo zares povezani in če že smo, kako globoka je ta vez?« in »Koliko moči pravzaprav imamo, da bi spremenili naš svet?« vam bo ta knjiga všeč.

Božanska matrika je napisana za vse tiste, katerih življenja predstavljajo most med resničnostjo naše preteklosti in upanjem za našo prihodnost. Prav vas se prosi za odpuščanje in da bi našli sočutje v svetu, ki se opoteka od brazgotin bolečine, sodbe in strahu. Rešitev, kako preživeti naš čas v zgodovini, je v tem, da ustvarimo nov način razmišljanja, medtem ko še živimo v pogojih, ki ogrožajo našo eksistenco.

Navsezadnje bomo morda odkrili, da naša zmožnost razumevanja in posluževanja teh »pravil« božanske matrike predstavlja ključ do naših najbolj globokih ozdravitev, naše največje radosti in našega preživetja kot vrste.